Föreningsbidrag

Stiftelsen Billerud AB Sociala Fonden ger föreningar möjlighet att ansöka om bidrag till sin verksamhet. Se mer utförlig information här (pdf).

Här kan du ladda ner ansökningsblanketten för föreningsbidrag (pdf).