Hotellrabatt & Scandic avtal

Styrelsen för stiftelserna som består av hälften fackliga företrädare och hälften företagsledare har inför 2020 beslutat att höja hotellrabatten till 800kr/person och år. Detta innebär att vi kommer att låta er ansöka om en hotellrabatt per år a´800 kr som vi sedan kommer att lotta 1 ggr per år  i december. Vi har en fast summa avsatt för rabatterna men om antalet ansökningar är färre än detta så får alla ansökande hotellrabatten.

För att delta på lottningen så skriver du ett brev med ditt namn, personnummer och bankkontonummer. Till brevet bifogar du giltigt kvitto på ren hotellövernattning. På kvittot ska den anställdes namn och pris framgå. OBS det gäller inte paketresor. Brevet måste vara hos Billerud Fritid senast 15 december. 

Brevet skickar du till:

Billerud Fritid
Box 501 Udden
663 29 SKOGHALL

eller maila till christina.mithander@storaenso.com

Scandicavtal

För att få billigare dubbelrum på Scandichotellen under helger och alla dagar under sommarlovet så bokar ni via www.scandichotels.com eller via följande länk:

https://www.scandichotels.se/sverige?bookingcode=D000028717