Föreningsbidrag

Nu kan föreningar i Värmland och Dalsland söka bidrag ur Billerud ABs Sociala Fond. Mer information finns under rubriken Om Billerud Fritid. Ansökningsblankett kan beställas av Mikael Karlsson på tfn 070-5564063 eller mikael.e.karlsson@storaenso.com. Ansökningar ska vara inskickade senast 15 mars.