Stipendium Chr Storjohanns Stiftelse

Nu är det dags att söka stipendium ur Chr Storjohanns Stiftelse. Stipendiet vänder sig anställda eller anställdas barn och för eftergymnasiala studier. Ansökan ska vara inskickad senast 15 mars. Ansökningsblankett finns under rubriken Om Billerud Fritid.