Vi har inga avtal med hotell 2021 p.g.a. pandemin.

Men ni kan fortfarande lämna in hotellkvitton för att vara med i dragningen om hotellrabatt på 800 kr.